PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej CAZ

CAZ jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną powiatowego urzędu pracy, która realizuje zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. CAZ odpowiada za obsługę osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców w zakresie pośrednictwa pracy, szkoleń i doradztwa zawodowego.

Zatrudniony w CAZ doradca klienta zajmuje się aktywizacją bezrobotnych. Ustala bezrobotnym indywidualny tok rozwoju zawodowego, proponując pracę, szkolenia zawodowe lub inne instrumenty aktywizacji takie jak  staże, prace interwencyjne czy roboty publiczne.

Do podstawowych zadań CAZ należy również pozyskiwanie nowych miejsc pracy, szczególnie na rynku lokalnym, oraz udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i innym poszukującym pracy zarejestrowanym w urzędzie w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.

Istotnym elementem jest także współpraca z pracodawcami, która polega na pomocy w doborze przyszłych pracowników i organizacji giełd pracy, podczas których pracodawca ma możliwość bezpośredniego kontaktu z zainteresowanymi.

Centrum Aktywizacji Zawodowej świadczy usługi z zakresu:

 • pośrednictwa pracy,
 • poradnictwa zawodowego,
 • rekrutacji do szkoleń.

Pracownicy CAZ (pośrednicy pracy, doradcy zawodowi) udzielają także informacji o pozostałych usługach PUP i kierują do odpowiedzialnych merytorycznie pracowników innych działów.

CAZ:

 • doradcy klienta indywidualnego - stanowiska 1 - 23,
 • doradcy klienta instytucjonalnego - stanowisko 13,
 • rekrutacja do szkoleń - przy naborze na szkolenia na stanowiskach doradców klienta indywidualnego

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 AGNIESZKA BAZIUR Starszy Inspektor Powiatowy  91 4254916  
 EWA SOBOTA  Doradca Zawodowy  91 4254973  
MAŁGORZATA SZUBERT Kierownik Działu CAZ 91 4254966
Utworzono: 2013-01-18 14:24 | Redagował: Małgorzata Szubert 2015-12-02 14:10więcej

Redakcja strony: Centrum Aktywizacji Zawodowej

 • Wprowadzenie informacji:Szczecin PUP 2013-01-18 14:24:17
 • Aktualizacja informacji:Szubert Małgorzata 2015-12-02 14:10:24
 • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2013-01-18 14:24:17
 • Zatwierdzenie informacji:Szubert Małgorzata 2015-12-02 14:10:21
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 10706

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl