PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie na wniosek osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy wydaje następujące zaświadczenia:

 • o okresach zarejestrowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych i pobierania stypendium,
 • o okresach zarejestrowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych i pobierania stypendium oraz o wysokości tych świadczeń w poszczególnych latach, w celu naliczenia kapitału początkowego, renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego,
 • dla innych instytucji (np. dla komornika, sądu, KRUS-u, ZUS-u, NFZ-u)

Po zaświadczenia należy zgłaszać się osobiście. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru zaświadczenia istnieje możliwość jego uzyskania w następujący sposób:

 • wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia, w którym upoważnia się do odbioru inną osobę – zaświadczenie zostanie wydane po okazaniu dokumentu tożsamości osoby upoważnionej (Wniosek o wydanie zaświadczenia),
 • wysłać wniosek o wydanie zaświadczenia (pocztą, faksem, e-mailem w formie skanu) - zaświadczenie zostanie wysłane niezwłocznie listownie na wskazany przez osobę adres.

Jednocześnie informujemy iż może być pobrana opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia, jeżeli cel wskazany przez wnioskodawcę nie podlega zwolnieniu zgodnie z ustawa o opłacie skarbowej.

Zaświadczenia wydawane są na stanowisku ds. Informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin

 

U W A G A

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie uprzejmie informuje, iż została uruchomiona Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna (SEPI) umożliwiającą komunikację i wymianę danych pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie, a innymi podmiotami administracji publicznej ( z terenu  miasta Szczecin ), które obsługują:

 • pomoc społeczną,
 • świadczenia rodzinne,  fundusz alimentacyjny,
 • dodatki mieszkaniowe.

 

Wprowadzony system SEPI pozwala na elektroniczne przekazywanie innym podmiotom administracji informacji, niezbędnych do przyznania tych świadczeń bez udziału klientów.

W związku z powyższym osoby bezrobotne/poszukujące pracy nie muszą w innych instytucjach przedstawiać zaświadczeń z urzędu pracy.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wniosek o wydanie zaświadczenia [ 1 ]
plik w formacie DOC Zaświadczenie 17-01-18 09:50 43.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 43.5KB) pobierz
Utworzono: 2016-12-29 13:58 | Redagował: Dorota Błachnio 2017-01-10 17:13więcej

Redakcja strony: Wniosek o wydanie zaświadczenia

 • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin Administrator 2016-12-29 13:58:02
 • Aktualizacja informacji:Błachnio Dorota 2017-01-10 17:13:24
 • Wytworzenie informacji:Administrator PUP Szczecin 2016-12-29 13:58:02
 • Zatwierdzenie informacji:Błachnio Dorota 2017-01-10 17:13:21
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 3755

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl