PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Zasady finansowania pożyczki szkoleniowej

Pożyczka szkoleniowa przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów szkolenia, które umożliwi podjęcie zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie na wniosek bezrobotnego, może udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy. Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

 Pożyczkę szkoleniową może otrzymać osoba bezrobotna, która ma ustalony profil pomocy II

W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

Podstawa prawna:

  • Art. 42 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz.U. z 2016r. poz. 645 – tekst jednolity z późn. zm..);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Karolina Sadowska-Gotowała Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Doradca klienta 91 42 54 959  
 Karolina Grochowska Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Doradca klienta 91 42 54 959  
Dominika Fiejtek Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Doradca klienta 91 42 54 961
Aneta Rzewnik Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Doradca klienta 91 42 54 961


  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: pożyczka szkoleniowa [ 2 ]
plik w formacie PDF Kryteria przyznawania pozyczek szkoleniowych z Funduszu Pracy 16-06-08 10:57 110.26KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 110.26KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia 16-06-08 10:58 94.8KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 94.8KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:19 | Redagował: Katarzyna Przyborowska 2016-09-02 10:04więcej

Redakcja strony: Zasady finansowania pożyczki szkoleniowej

  • Wprowadzenie informacji:Szczecin PUP 2013-01-21 10:41:10
  • Aktualizacja informacji:Przyborowska Katarzyna 2015-02-05 12:08:38
  • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2013-01-21 10:41:10
  • Zatwierdzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2015-02-05 12:08:36
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 4357

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl