PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy

Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy

  • Dowód osobisty albo inny dokument tożsamości
  • Świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
  • Oryginały wszystkich świadectw pracy lub świadectw służby.
  • Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada
  • Osoba niepełnosprawna, oprócz ww. dokumentów, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Dorota Błachnio  Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń  91-42-54-917  
Utworzono: 2012-08-02 09:32 | Redagował: Katowice IntraCOM 2013-12-05 08:04więcej

Redakcja strony: Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy

  • Wprowadzenie informacji:IntraCOM Katowice 2012-08-02 09:32:16
  • Aktualizacja informacji:IntraCOM Katowice 2013-12-05 08:04:21
  • Wytworzenie informacji:IntraCOM Katowice 2012-08-02 09:32:16
  • Zatwierdzenie informacji:IntraCOM Katowice 2013-12-05 08:04:19
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 9311

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl