PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Obowiązki poszukujących pracy

Osoba poszukująca pracy ma obowiązek:

 • utrzymywać kontakt z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie,
 • zgłaszać się w wyznaczonych i ustalonych z urzędem pracy, terminach. W przypadku niestawiennictwa w wyznaczonym terminie należy, w terminie 7 dni, powiadomić powiatowy urząd pracy o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa,
 • przystąpić i nieprzerwanie uczestniczyć w indywidualnym planie działania stworzonym wspólnie z doradcą zawodowym,
 • przyjąć przedłożoną przez powiatowy urząd pracy propozycję szkolenia,
 • przyjąć proponowaną przez powiatowy urząd pracy propozycję odbycia przygotowania zawodowego dorosłych,
 • przystąpić do egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień lub tytułów zawodowych oraz uzyskanie licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
       
Utworzono: 2012-08-02 09:51 | Redagował: Katowice IntraCOM 2013-12-05 08:05więcej

Redakcja strony: Obowiązki poszukujących pracy

 • Wprowadzenie informacji:IntraCOM Katowice 2012-08-02 09:51:05
 • Aktualizacja informacji:IntraCOM Katowice 2013-12-05 08:05:54
 • Wytworzenie informacji:IntraCOM Katowice 2012-08-02 09:51:05
 • Zatwierdzenie informacji:IntraCOM Katowice 2013-12-05 08:05:51
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 6622

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl