PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa polega na udzielaniu:

•    bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, w szczególności na:
      - udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
      - udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
      - kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
      - inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;
•    pracodawcom pomocy:
      - w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
      - we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są realizowane zgodnie z zasadami:

•    dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
•    dobrowolności;
•    równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
•    swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
•    bezpłatności;
•    poufności i ochrony danych.

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są świadczone w formie grupowej lub w formie porady indywidualnej.

W razie pytań prosimy o kontakt:

 

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Ewa Sobota Doradca zawodowy - doradca klienta 91 42 54 973

 

Utworzono: 2013-02-26 08:52 | Redagował: Małgorzata Szubert 2017-01-03 09:47więcej

Redakcja strony: Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe

  • Wprowadzenie informacji:Szczecin PUP 2013-02-26 08:52:55
  • Aktualizacja informacji:Szubert Małgorzata 2017-01-03 09:47:47
  • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2013-02-26 08:52:55
  • Zatwierdzenie informacji:Szubert Małgorzata 2017-01-03 09:47:42
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 5431

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl