PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo Pracy polega udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych (art. 36 Ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U.2016.645).

Pośrednictwo Pracy jest wykonywane nieodpłatnie i opiera się na nastepujących zasadach:

 • bezpłatności,
 • dostępności,
 • dobrowolności,
 • równości,
 • jawności.

Pośrednictwo pracy zajmuje się:

 • obsługą pracodawców;
 • pozyskiwaniem i rozpowszechnianiem ofert zatrudnienia,
 • usługami dla poszukujących pracy;
 • kontrolą jakości, co określa pośrednictwo pracy jako: rozpoznawanie, przewidywanie i zaspokajanie potrzeb klientów urzędu pracy;

Formy pośrednictwa realizowane przez PUP Szczecin:

Realizacja ofert otwartych - polega na udostępnieniu oferty pracy poprzez podanie jej do publicznej wiadomości. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają wiedzę o tym kto ofertę złożył, jakie są jego wymagania wobec kandydatów do pracy, jakie proponuje warunki do pracy, a także np. do kogo w firmie należy zgłaszać się na rozmowy kwalifikacyjne. Takie pośrednictwo daje możliwość pracodawcom wybór pracownika spośród osób, które zgłoszą się na rozmowy kwalifikacyjne bez udziału pośrednika pracy. Dobór kandydata na wolne miejsce pracy zachodzi więc w drodze bezpośrednich kontaktów pracodawcy z kandydatami, bez wydania skierowania i mniejszym zaangażowaniu doradcy klienta.

Realizacja ofert zamkniętych - oferty pracy nie zawierają nazwy firmy i jej adresu (brak możliwości identyfikacji pracodawcy). Doradca klienta dokonuje doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę i kieruje na rozmowy kwalifikacyjne wydając skierowanie. Cechą pozytywną takiego pośrednictwa jest całkowite odciążenie pracodawcy z prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wieloma, nawet przypadkowymi osobami, co oszczędza jego czas i nakład pracy.

Giełdy pracy - stosowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkanie z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie. Urząd Pracy dokonuje wstępnego doboru kandydatów do pracy, ustala miejsce i termin giełdy (może odbywać w Urzędzie lub u pracodawcy). Pracodawca przedstawia szczegółowo ofertę zatrudnienia i własną firmę oraz prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Z reguły z dużej grupy wybiera najpierw mniej liczną, żeby po kolejnej turze rozmów ostatecznie zdecydować kogo zatrudni.

 

Informacje o aktualnych ofertach pracy zamieszczane są :

 • na stronie internetowej urzędu pracy,
 • na monitorach ekranowych zlokalizowanej w urzędzie,
 • w kioskach z możliwością wydruku oferty zlokalizowanych w urzędzie,
 • oraz na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w siedzibie urzędu.

Więcej ofert pracy z całej Polski znajdą Państwa na:

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
EDYTA ŚLĘZAK  Pośrednik Pracy

 91 4254941

tel/fax 91 4232133

 
SANDRA REJS  Pośrednik Pracy Stażysta

91 4254941

tel/fax 91 4232133

 
KATARZYNA PIEŃKO Pośrednik Pracy

 91 4254941

 
MONIKA KUBICKA  Pośrednik Pracy   91 4254996
MARIOLA NIECHWIADOWICZ  Doradca Zawodowy    91 4254994

 

 

Utworzono: 2012-08-02 09:53 | Redagował: Małgorzata Szubert 2017-01-03 09:32więcej

Redakcja strony: Pośrednictwo pracy krajowe

 • Wprowadzenie informacji:Szubert Małgorzata 2012-08-02 09:53:58
 • Aktualizacja informacji:Szubert Małgorzata 2017-01-03 09:32:01
 • Wytworzenie informacji:Szubert Małgorzata 2012-08-02 09:53:58
 • Zatwierdzenie informacji:Szubert Małgorzata 2017-01-03 09:31:58
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 6530

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl