PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnej osoby przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Kto może zostać skierowany na prace interwencyjne?

Na prace interwencyjne mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, dla których ustalono profil pomocy II.

 

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 645 – tekst jednolity z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz U z 2014r., poz. 864);

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Agnieszka Ignatiuk Specjalista ds. rozwoju zawodowego -  Doradca Klienta 914254963
Maria Szumiłowicz  Specjalista ds. rozwoju zawodowego -  stażysta 914254963

 #propozycje_urzedu#

 

Utworzono: 2012-08-02 10:04 | Redagował: Administrator PUP Szczecin 2016-09-14 11:04więcej

Redakcja strony: Prace interwencyjne

  • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin Administrator 2012-08-02 10:04:03
  • Aktualizacja informacji:PUP Szczecin Administrator 2016-09-14 11:04:11
  • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin Administrator 2012-08-02 10:04:03
  • Zatwierdzenie informacji:PUP Szczecin Administrator 2016-09-14 11:04:02
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 7208

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl