PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Prawa bezrobotnych

Osoba bezrobotna ma prawo do:

korzystania z usług rynku pracy takich jak:

 • pośrednictwa pracy (pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia)
 • usług EURES (pomoc w udzieleniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej)
 • poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej (pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia)
 • pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, która polega na przygotowywaniu bezrobotnych do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia
 • organizacji szkoleń (w tym może być udzielona pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia)

korzystania z instrumentów rynku pracy po spełnieniu warunków określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do których należą:

 • zwrot kosztów przejazdu do pracodawcy lub jednostki szkolącej poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez PUP
 • zwrot kosztów zakwaterowania w miejscu pracy,stażu lub szkolenia w przypadku skierowania przez PUP
 • dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa
 • refundowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7, jeżeli bezrobotny jest osobą samotną lub kosztów opieki nad osobą zależną

otrzymywania, po spełnieniu warunków określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

 • zasiłku dla bezrobotnych
 • stypendium
 • dodatku aktywizacyjnego
 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
       

 

 

Utworzono: 2012-08-02 09:44 | Redagował: Katowice IntraCOM 2013-12-05 08:05więcej

Redakcja strony: Prawa bezrobotnych

 • Wprowadzenie informacji:IntraCOM Katowice 2012-08-02 09:44:42
 • Aktualizacja informacji:IntraCOM Katowice 2013-12-05 08:05:06
 • Wytworzenie informacji:IntraCOM Katowice 2012-08-02 09:44:42
 • Zatwierdzenie informacji:IntraCOM Katowice 2013-12-05 08:05:04
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 10556

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl