PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Prawa poszukujących pracy

Osoba poszukująca pracy ma prawo do:

 • korzystanie z usług rynku pracy,
 • korzystanie z instrumentów rynku pracy.

Po spełnieniu określonych warunków osoby poszukujące pracy mają możliwość:

 • uzyskania zwrotu kosztów zakwaterowania, wyżywienia w przypadku skierowania poza miejscem zamieszkania,
 • uzyskania części lub całości zwrotu kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie,
 • uzyskania pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,
 • uzyskania sfinansowania kosztów studiów podyplomowych,
 • uzyskania zwrotu kosztów przejazdu i powrotu na badania lekarskie lub psychologiczne.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
       
Utworzono: 2012-08-02 09:45 | Redagował: Katowice IntraCOM 2013-12-05 08:05więcej

Redakcja strony: Prawa poszukujących pracy

 • Wprowadzenie informacji:IntraCOM Katowice 2012-08-02 09:45:09
 • Aktualizacja informacji:IntraCOM Katowice 2013-12-05 08:05:25
 • Wytworzenie informacji:IntraCOM Katowice 2012-08-02 09:45:09
 • Zatwierdzenie informacji:IntraCOM Katowice 2013-12-05 08:05:23
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 6647

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl