PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

Bezrobotnym, o których mowa w art. 49 pkt 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziecmi do 6 lat w wysokości uzgodnionej nie wyższej niż połowa zasiłku na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną prace zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 7 roku życia lub osobą zależną obejmuje osoby, które:

 • na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie podjęły:
  • zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
  • staż,
  • przygotowanie zawodowe dorosłych
  • szkolenie,
 • osiągają z w/w tytułów miesięczny przychód nieprzekraczający minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • udokumentują faktycznie poniesione koszty związane z opieką nad dzieckiem/dziećmi do 6 roku życia lub osobą zależną,
 • wychowują co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia lub dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia.

Za osobę zależną – zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uznaje się:

 • osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osoba objęta usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostająca z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

Podstawa prawna:

 • Art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 - tekst jednolity.);

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Renata Boratyńska Doradca Klienta 91-42-54-918
Elżbieta Piotrowska Doradca Klienta 91-42-54-918
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną [ 3 ]
plik w formacie PDF Zasady refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub osobą zależną 16-09-26 13:02 1.26MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.26MB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 lub osobą zależną 16-09-30 20:19 351.04KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 351.04KB) pobierz
plik w formacie PDF Zaświadczenie do refundacji 13-03-11 13:52 46.76KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 46.76KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:16 | Redagował: Dorota Błachnio 2016-09-26 12:44więcej

Redakcja strony: Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

 • Wprowadzenie informacji:Błachnio Dorota 2012-08-02 10:16:14
 • Aktualizacja informacji:Błachnio Dorota 2016-09-26 12:44:04
 • Wytworzenie informacji:Błachnio Dorota 2012-08-02 10:16:14
 • Zatwierdzenie informacji:Błachnio Dorota 2016-09-26 12:43:53
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 12478

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl