PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Zwrot kosztów przejazdu

Refundacja kosztów dojazdu może być przyznana osobie, jeżeli:

  • została skierowana i podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, szkolenie albo została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania,
  • uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • spełnia warunki art. 41 ust. 4b oraz art.45 ust.1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 645 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz zapisów obowiązującego zarządzenia.
  • Starosta dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Sprawy dotyczące dojazdu do pracodawcy

Agnieszka Baziur

Doradca Klienta 91 42 54 916  

Sprawy dotyczące dojazdu na szkolenie

Karolina Sadowska-Gotowała

Soecjalista ds. rozwoju zawodowego - Doradca Klienta 91 42 54 959

Sprawy dotyczące dojazdu na staż lubprzygotowanie zawodowe dorosłych

Wioleta Schefs

Doradca Zawodowy - Doradca klienta 91 42 54 962

 

 

Utworzono: 2012-08-02 10:16 | Redagował: Katarzyna Przyborowska 2016-09-02 10:01więcej

Redakcja strony: Zwrot kosztów przejazdu

  • Wprowadzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2012-08-02 10:16:36
  • Aktualizacja informacji:Przyborowska Katarzyna 2016-09-02 10:01:18
  • Wytworzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2012-08-02 10:16:36
  • Zatwierdzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2016-09-02 10:01:15
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 7863

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl