PUP Szczecin
http://nd.archiwum.pupszczecin.pl/formy_aktywizacji/Jednorazowe_srodki_na_podjecie_dzialalnosci_gospodarczej/1891.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Rozstrzygnięcie konkursu – Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Adresaci:
bezrobotni
Lokalizacja:
PUP Szczecin, pokój 263
Data od:
2017-04-03

Rozstrzygnięcie konkursu – Dotacje


Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że w dniach 23.03.2017 r.  - 30.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji rozpatrującej wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Do tutejszego Urzędu wpłynęło 151 wniosków od osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
Komisja po rozpoznaniu wszystkich wniosków przyznała łącznie 88 dotacji w tym:

- z Programu RPO WZ zostało przyznanych 40 dotacji - osoby te przed podpisaniem umowy zostaną skierowane na szkolenie "Krok do biznesu". Osoby zakwalifikowane do programu zostaną poinformowane telefonicznie o planowanym terminie szkolenia.

- z Programu POWER zostało przyznanych 46 dotacji. osoby te przed podpisaniem umowy zostaną skierowane na szkolenie "Krok do biznesu". Osoby zakwalifikowane do programu zostaną poinformowane telefonicznie o planowanym terminie szkolenia.

- z Funduszu Pracy zostały przyznane 2 dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Osoby te zostaną poinformowane telefonicznie o terminie podpisywania umów.

Pozostałe wnioski nie spełniały wymogów formalnych lub otrzymały negatywną ocenę merytoryczną.

O sposobie rozpatrzenia wniosku można dowiedzieć się TUTAJ po wpisaniu nr PESEL.

Szczegółowe informacje na temat sposobu rozpatrzenia wniosków zostaną przesłane pocztą do każdego wnioskodawcy.

powrót do listy