PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Osoby niepełnosprawne

Nabór wniosków - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Adresaci:
bezrobotni i poszukujący pracy
Lokalizacja:
PUP Szczecin, ul. Mickiewicza 39, pokój 259 lub 260
Termin przyjmowania zgłoszeń:
do czasu wyczerpania środków na ten cel
Data od:
2017-03-30

Informacja o możliwości składania wniosków przez osoby niepełnosprawne oraz pracodawców  na zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, w związku z otrzymaniem środków PFRON, zaprasza osoby niepełnosprawne oraz pracodawców  do składania wniosków na poszczególne zadania:

Osoby niepełnosprawne:

  • dotacje dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej,
  • szkolenia indywidualne osób niepełnosprawnych,
  • dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuację działalności gospodarczej.

Wnioski można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, stanowisko ds. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych I piętro, pokój 259 lub 260 lub na stronie internetowej w zakładce: Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/ dokumenty do pobrania

Pracodawcy:

  • zwrot koszów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
  • zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej jako poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu,
  • zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych,
  • szkolenia pracowników niepełnosprawnych.

Wnioski można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, stanowisko ds. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych I piętro, pokój 259 lub 260, na stronie internetowej www. pupszczecin.pl w zakładce dla przedsiębiorców i pracodawców/ dokumenty do pobrania

 Wnioski można przesłać pocztą lub złożyć w Sekretariacie PUP, Szczecin ul. Mickiewicza 39

Wnioski będą przyjmowane do czasu wyczerpania środków z PFRON otrzymanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie na rok 2017.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PUP w Szczecinie bezpośrednio lub telefonicznie: pokój 260 tel. 91 42 54 958 lub pokój 259 tel. 91 42 54 964

powrót do listy

W razie pytań prosimy o kontakt:

 

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Magdalena Biernacka Specjalista ds. rozwoju zawodowego - doradca klienta  91 42 54 964  mbiernacka@pupszczecin.pl
Joanna Tomasiak Specjalista ds. rozwoju zawodowego - doradca klienta 91 42 54 958 jtomasiak@pupszczecin.pl
 Adriana Szmid  Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stazysta 91 42 54 958  aszmid@pupszczecin.pl
Ewa Sobota Doradca zawodowy - doradca klienta 91 42 54 973 esobota@pupszczecin.pl

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl