PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

Znaleziono 348 wiadomości.

(2017-05-05)

Zmiana strony Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie został zintegrowany z usługą pod nazwą: Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia.
(2017-04-25)

wstrzymanie naboru wniosków - refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje o wstrzymaniu naboru wniosków o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
(2017-04-25)

Wstrzymanie naboru wniosków - stypendium na kontynuowanie nauki

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje o wstrzymaniu naboru wniosków o stypendium na kontynuowanie nauki.
(2017-03-30)

Nabór wniosków - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Informacja o możliwości składania wniosków przez pracodawców na zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(2017-03-30)

Nabór wniosków - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Informacja o możliwości składania wniosków przez osoby niepełnosprawne na zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(2017-02-27)

Awaria sieci telefonicznej - za utrudnienia przepraszamy. Usterka została usunięta.

Awaria sieć telefonicznej - za utrudnienia przepraszamy. Usterka została usunięta.
(2017-02-02)

Wznowienie naboru wniosków na egzaminy i licencje, studia podyplomowe i pożyczkę szkoleniową

Wznowienie naboru wniosków od osób bezrobotnych na sfinansowanie egzaminów i licencji, studiów podyplomowych oraz wniosków o pożyczkę szkoleniową
(2017-01-19)

SPOTKANIE Z PRACODAWCĄ

SPOTKANIE
(2017-01-16)

Konkurs dla pracodawców- staż dla osób powyżej 30 roku życia

PUP Szczecin ogłasza konkurs dla organizatorów staży dla osób bezrobotnych pow. 30 r.ż., które jednocześnie należą do jednej z grup: - osoby w wieku 50 l. i więcej, - kobiety, -osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 m-cy, - osoby nisko wykwalifikowane (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe), - osoby niepełnosprawne.
(2017-01-16)

Konkurs dla pracodawców- staż dla osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dla organizatorów staży dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Konkurs ma charakter permanentny - aż do wyczerpania środków przeznaczonych na tę formę aktywizacji zawodowej (zgodnie z harmonogramem realizacji projektu PO WER).

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl