PUP Szczecin
http://nd.archiwum.pupszczecin.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:802.html
Drukuj grafikę : tak / nie
(2017-03-30)

Nabór wniosków - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Informacja o możliwości składania wniosków przez osoby niepełnosprawne  na zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, w związku z otrzymaniem środków PFRON, zaprasza osoby niepełnosprawne  do składania wniosków na poszczególne zadania:

 

  • dotacje dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej,
  • szkolenia indywidualne osób niepełnosprawnych,
  • dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuację działalności gospodarczej.

Wnioski można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, stanowisko ds. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych I piętro, pokój 259 lub 260 lub na stronie internetowej w zakładce: Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/ dokumenty do pobrania

 

Wnioski można przesłać pocztą lub złożyć w Sekretariacie PUP, Szczecin ul. Mickiewicza 39

Wnioski będą przyjmowane do czasu wyczerpania środków z PFRON otrzymanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie na rok 2017.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PUP w Szczecinie bezpośrednio lub telefonicznie: pokój 260 tel. 91 42 54 958 lub pokój 259 tel. 91 42 54 964