PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

(2017-04-25)

Wstrzymanie naboru wniosków - stypendium na kontynuowanie nauki

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje o wstrzymaniu naboru wniosków o stypendium na kontynuowanie nauki.

Jednocześnie informujemy, iż PUP w Szczecinie wystąpił do MRPiPS o dodatkowe środki na ten cel.

W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na ten cel nabór wniosków zostanie niezwłocznie wznowiony.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl