PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

(2017-04-25)

wstrzymanie naboru wniosków - refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje o wstrzymaniu naboru wniosków o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Jednocześnie informujemy, iż PUP w Szczecinie wystąpił do MRPiPS o dodatkowe środki na ten cel.

W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na ten cel nabór wniosków zostanie niezwłocznie wznowiony.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl