PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Grupowe informacje zawodowe

Strona archiwalna. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl

Adresaci:
bezrobotni, pracodawcy, bezrobotni i poszukujący pracy

Strona archiwalna. Nowy adres: szczecin.praca.gov.pl

powrót do listy

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

 EWA SOBOTA

Doradca Zawodowy 91 4254973 esobota@pupszczecin.pl

MARIOLA NIECHWIADOWICZ

Doradca Zawodowy 91 4254994 mniechwiadowicz@pupszczecin.pl
AGATA PIOTROWSKA Doradca zawodowy 91 4224762 apiotrowska@pupszczecin.pl

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl