PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Porady grupowe

Nie znaleziono aktywnych form.

formy archiwalne

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

 EWA SOBOTA

Doradca Zawodowy 91 4254973 esobota@pupszczecin.pl

MARIOLA NIECHWIADOWICZ

Doradca Zawodowy 91 4254994 mniechwiadowicz@pupszczecin.pl
AGATA PIOTROWSKA Doradca zawodowy 91 4224762 apiotrowska@pupszczecin.pl

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl