PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Nie znaleziono aktywnych form.

formy archiwalne

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Agnieszka Knutelska Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Doradca klienta  91 42 54 943  aknutelska@pupszczecin.pl
 Magdalena Krzak  Specjalista ds. rozwoju zawodowego- Doradca klienta  91 42 54 943  mkrzak@pupszczecin.pl

 

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl