PUP Szczecin
http://nd.archiwum.pupszczecin.pl/main/galeria/idg:9.html
Drukuj grafikę : tak / nie

III Szczeciński Dzień Przedsiębiorczości

Uczestnicy 3 Szczecińskiego Dnia Przedsiębiorczości pozyskiwali informację bezpośrednio od przedstawicieli organizacji, instytucji oraz firm
Otwórz w nowym oknie
Przedstawicielka Urzędu Statystycznego prezentuje uczestnikowi na laptopie informacje
Otwórz w nowym oknie
Uczestnicy spotkania chętnie pozyskiwali wiedzę od reprezentantów instytucji. Na stole przy którym toczy się rozmowa rozłożonych jest wiele wydrukowanych wykresów oraz tabel z danymi.
Otwórz w nowym oknie
Przedstawiciel Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego rozmawia z uczestniczkami spotkania
Otwórz w nowym oknie
Uczestniczka spotkania rozmawia z przedstawicielami instytucji trzymając w dłoniach folder reklamowy
Otwórz w nowym oknie
Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazują informację uczestnikowi
Otwórz w nowym oknie
Uczestnicy spotkania przeglądają kolorowe foldery
Otwórz w nowym oknie
Przedstawiciele i uczestnicy 3 Szczecińskiego Dnia Przedsiębiorczości
Otwórz w nowym oknie
Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie informują uczestników spotkania o zakresie usług jakie oferuje PUP
Otwórz w nowym oknie
Przedstawiciele i uczestnicy 3 Szczecińskiego Dnia Przedsiębiorczości
Otwórz w nowym oknie
Przedstawicielka Referatu Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Szczecina podczas rozmowy z uczestnikiem spotkania
Otwórz w nowym oknie
Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w trakcie rozmowy z uczestnikiem 3 Szczecińskiego Dnia Przedsiębiorczości
Otwórz w nowym oknie
Młodzi uczestnicy spotkania w trakcie rozmowy z przedstawicielką akademickiego inkubatora przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego
Otwórz w nowym oknie