PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kalendarium wydarzeń
2878927
Strona główna
1951117
Wiadomości RSS
226529
Oferty pracy RSS
55115
Wyniki wyszukiwania
47222
Mapa witryny
42020
Galeria zdjęć
37841
Szkolenia
26711
Nie znaleziono strony!
25758
Poleć znajomemu
23490
Formy aktywne RSS
20351
Chmura tagów
18279
Redakcja strony
12506
Statystyka strony
12244
Polityka prywatności
10347
Zastrzeżenia prawne
7388
Logowanie
3468

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły oferty
3284273
Oferty pracy na rynku lokalnym
2033062
Oferty pracy w kraju - CBOP
40109
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
30278

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
1440016
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
709473
Staże
457597
Szkolenia grupowe
361704
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
307087
Formy aktywizacji
260275
Giełdy pracy
168219
Porady grupowe
141479
Szkolenia indywidualne
114510
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
109121
Roboty publiczne
72702
Prace interwencyjne
66485
Studia podyplomowe
55219
Osoby niepełnosprawne
43433
Egzaminy i licencje
42473
Przygotowanie zawodowe dorosłych
34867
Grupowe informacje zawodowe
32260
Targi pracy
32033
Galeria zdjęć
31423
Szkolenia
30800
Pożyczki szkoleniowe
27401
Oferty stażu dla osób niepełnosprawnych
22702
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
22541
Spotkania informacyjne
22339
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
21861
Plan szkoleń grupowych
19202
Program Aktywizacja i Integracja - PAI
17240
Spółdzielnie socjalne
12791
Prace społecznie użyteczne
12364
Najczęściej zadawane pytania
10603
Szukaj wiadomości
9133
Instytucje szkoleniowe
7170
Wyszukiwarka PKD
1
Przeciętne wynagrodzenie
1

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły CV
141202
Usługi elektroniczne
114461
Rejestracja przez Internet
67918
Umawianie wizyt przez Internet
61839
Rejestracja
48509
Kreator CV
42958
Kalendarz Rejestracja
39749
Pośrednictwo Pracy
25519
Dodaj CV
21069
Wyszukaj CV
18568
Newsletter
8017
Kalendarz Pośrednictwo Pracy- ABCĆDEGIZŹŻ
7216
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - FHMNOPRU
5979
E-zgłoszenie oferty pracy
5873
Instrukcja wypełniania kreatora CV
5813
Kalendarz Pośrednictwo Pracy SŚVWY
5630
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - KJLŁT
5478
Galeria Wideo
822
Umawianie wizyty
470
Rejestracja przez Internet
403
Wyślij zapytanie o pracownika
179
Ramka1
9

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
222491
Najczesciej zadawane pytania
74111
Rejestracja bezrobotnych
65064
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
61930
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
43838
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
35506
Dokumenty do pobrania
33998
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
33590
Zasiłek dla bezrobotnych
33324
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
26842
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
26348
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
24460
Staże
22062
Rejestracja poszukujących pracy
20789
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
20770
Dodatek aktywizacyjny
18901
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
18892
Bony dla osób do 30 roku życia
17235
Przyznanie statusu bezrobotnego
15951
Dotacje na spółdzielnie socjalne
15854
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
15561
Obowiązki bezrobotnych
15440
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
14908
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
14904
Agencje zatrudnienia
14037
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
12231
Rejestracja przez Internet
11612
Przyznanie statusu poszukującego pracy
10676
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
10361
Centrum Aktywizacji Zawodowej
10322
Prawa bezrobotnych
10259
Najczęściej zadawane pytania
10220
Studia podyplomowe
9380
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
9076
Dofinansowanie kosztów szkolenia
8927
Szkolenia indywidualne
8829
Utrata statusu bezrobotnego
8765
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
8709
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
8693
Ubezpiecznie zdrowotne
8036
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji
7956
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
7767
Program Aktywizacja i Integracja -PAI
7761
Zwrot kosztów przejazdu
7648
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
7413
Klasyfikacja zawodów
7028
Prace interwencyjne
6851
Roboty publiczne
6790
Przygotowanie zawodowe dorosłych
6540
Pożyczka szkoleniowa
6489
Prawa poszukujących pracy
6444
Obowiązki poszukujących pracy
6338
Pośrednictwo pracy krajowe
6201
Środki na podjęcie działalnosci gospodarczej lub rolniczej
6153
Szkolenia grupowe
5888
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
5663
Środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
5616
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
5540
Poradnictwo zawodowe
5484
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
5476
Przygotowanie zawodowe doroslych
5403
Zwrot kosztów zakwaterowania
5403
Sala informacji zawodowej
5394
Staże dla poszukujacych pracy
5279
Prace społecznie użyteczne
5248
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
5239
Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
5232
Szkolenia grupowe
5164
Utrata statusu poszukującego pracy
5101
Plan szkoleń grupowych
4945
Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
4547
Prace interwencyjne
4513
Studia podyplomowe
4458
Egzaminy i licencje
4184
Zasady finansowania pożyczki szkoleniowej
4047
Wniosek o wydanie zaświadczenia
3379
Instytucje szkoleniowe
3145
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
2594
Przejazd na targi i giełdy pracy
1879
Archiwum szkoleń
1441
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
668
Rejestracja przez Internet
300
Praktyki absolwenckie
296
Konkurs Dotacje
178
Wysokość świadczeń pieniężnych
14
Wykaz instytucji szkoleniowych
4

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
105675
Dokumenty do pobrania
26420
Zgłoszenie oferty pracy
26125
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
25377
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
22837
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
14013
Klasyfikacja zawodów i specjalności
13257
Staże
13019
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
12709
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
11880
Pytania i odpowiedzi - FAQ
11730
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
11122
Refundacja składek zus za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
8700
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
8201
Refundacja składek dla spółdzielni socjalnej
8085
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
7826
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
7770
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
7000
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
6636
Prace interwencyjne
6369
Zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu
6087
Roboty publiczne
5860
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
5579
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepelnosprawnej
5505
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
5474
Trójstronne umowy szkoleniowe
5440
Przygotowanie zawodowe dorosłych
5399
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
5311
Grant na telepracę
5310
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
5151
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
4952
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
4942
Pośrednictwo pracy krajowe
4869
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
4827
Szkolenie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawcę
4813
Świadczenie aktywizacyjne
4726
Zwolnienia grupowe
4371
Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych osób niepelnosprawnych poszukujących pracy
4349
Wymagane dokumenty
4340
Opłaty
4223
Prace społecznie użyteczne
4187
Tryb postępowania
4132
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
4036
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
4000
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
3906
Poradnictwo zawodowe
3854
Wysokość świadczeń pieniężnych
3439
Refundacja kosztów szkoleń pracowników
2539
Fundusz szkoleniowy
1921
Dofinansowanie szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
1067
Konkurs Staże
307
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
167
Konkurs Refundacje
85
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
59
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
55
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
36

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
171419
Ogłoszenia o zamówieniach
75553
Archiwum zamówień publicznych
37360
Mapa dojazdu
20915
Dialog konkurencyjny
17903
Zapytanie o cenę
17655
Dane teleadresowe
17390
Negocjacje bez ogłoszenia
17348
Licytacja elektroniczna
17216
Zamówienie z wolnej ręki
17165
Przetarg ograniczony
16685
Negocjacje z ogłoszeniem
16240
Kierownictwo Urzędu Pracy
14345
Statystyka lokalnego rynku pracy
14099
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
12607
Ogłoszenia o wynikach postępowań
11563
Programy
10498
Analizy i statystyki
9872
Ogloszenia o udzieleniu zamówienia
9333
Zielona Linia
8415
Przydatne linki
8308
Tłumacz języka migowego
8275
Powiatowa Rada Rynku Pracy
7581
EFS - Europejski Fundusz Społeczny
6788
Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 +
6366
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy
5858
Analizy i opracowania
5752
Fundusz Pracy
5535
Archiwalna strona PUP Szczecin
5336
Program zwiększający efektywność zawodową osób do 30 roku życia
5228
Monitoring zawodów
5199
Program aktywizujący bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
5172
Inne programy
5166
Program aktywizacji bezrobotnych po 50 r.ż.
5095
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
4973
Szansa na pracę
4533
Piramida kompetencji
4308
Program aktywizacji bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników
4221
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie
4035
PO WER
3706
RPO
3083
Projekt SUKCES 50+ wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
3069
Projekt partnerski "Przepis na pracę"
3027
PO WER
2998
Forma prezentacji elementu
2816
RPO WZ
2684
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2119
Plan postępowań
1709
E-zapytanie
844
Ocena pracy Urzędu
331
Ocena strony internetowej
238
Książka teleadresowa
147
Postepowanie poniżej 14 000 euro
36
Ankieta otwarta
7
Plan postępowań
3

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona testowa
2907

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
15231
Registration
3925

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
15764
РЕГИСТРАЦИЯ
3925

Dział: Deutsch

Podstrona Odwiedziny Ilość
Deutsch
22661
Utworzono: 2012-08-25 09:49 więcej

Redakcja strony: Statystyka strony

  • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
  • Aktualizacja informacji:Szczecin PUP 2013-01-30 09:45:35
  • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
  • Zatwierdzenie informacji:PUP Szczecin 2013-01-30 09:45:32
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 12244

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl