PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kalendarium wydarzeń
2761705
Strona główna
1943727
Wiadomości RSS
225503
Oferty pracy RSS
54817
Wyniki wyszukiwania
47214
Mapa witryny
41019
Galeria zdjęć
32912
Szkolenia
26293
Nie znaleziono strony!
25287
Poleć znajomemu
23184
Formy aktywne RSS
20039
Chmura tagów
17825
Redakcja strony
12092
Statystyka strony
11776
Polityka prywatności
9943
Zastrzeżenia prawne
6978
Logowanie
3249

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły oferty
3275710
Oferty pracy na rynku lokalnym
2031639
Oferty pracy w kraju - CBOP
39373
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
29919

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
1387990
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
634617
Staże
404922
Szkolenia grupowe
310108
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
274270
Formy aktywizacji
259199
Giełdy pracy
143011
Porady grupowe
114982
Szkolenia indywidualne
103321
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
94035
Roboty publiczne
64996
Prace interwencyjne
60819
Studia podyplomowe
49948
Osoby niepełnosprawne
41138
Egzaminy i licencje
38389
Przygotowanie zawodowe dorosłych
32953
Szkolenia
30771
Targi pracy
30673
Grupowe informacje zawodowe
29535
Galeria zdjęć
27001
Pożyczki szkoleniowe
25377
Spotkania informacyjne
21086
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
19185
Plan szkoleń grupowych
18601
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
18332
Oferty stażu dla osób niepełnosprawnych
17248
Program Aktywizacja i Integracja - PAI
15963
Prace społecznie użyteczne
12343
Spółdzielnie socjalne
12282
Najczęściej zadawane pytania
10170
Szukaj wiadomości
7407
Instytucje szkoleniowe
6856
Wyszukiwarka PKD
1
Przeciętne wynagrodzenie
1

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Szczegóły CV
140463
Usługi elektroniczne
113879
Rejestracja przez Internet
67301
Umawianie wizyt przez Internet
61416
Rejestracja
48123
Kreator CV
41494
Kalendarz Rejestracja
39746
Pośrednictwo Pracy
25174
Dodaj CV
20398
Wyszukaj CV
17729
Newsletter
7285
Kalendarz Pośrednictwo Pracy- ABCĆDEGIZŹŻ
7214
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - FHMNOPRU
5977
E-zgłoszenie oferty pracy
5867
Kalendarz Pośrednictwo Pracy SŚVWY
5626
Kalendarz Pośrednictwo Pracy - KJLŁT
5476
Instrukcja wypełniania kreatora CV
5461
Galeria Wideo
822
Umawianie wizyty
470
Rejestracja przez Internet
403
Wyślij zapytanie o pracownika
179
Ramka1
9

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
221729
Najczesciej zadawane pytania
73729
Rejestracja bezrobotnych
64625
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
61273
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
43465
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
35107
Dokumenty do pobrania
33435
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
33170
Zasiłek dla bezrobotnych
32911
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
26484
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
25457
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
24079
Staże
21581
Rejestracja poszukujących pracy
20437
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
20391
Dodatek aktywizacyjny
18543
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
18485
Bony dla osób do 30 roku życia
16759
Przyznanie statusu bezrobotnego
15629
Dotacje na spółdzielnie socjalne
15486
Obowiązki bezrobotnych
15084
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
15066
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
14904
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
14591
Agencje zatrudnienia
13673
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
11896
Rejestracja przez Internet
11187
Przyznanie statusu poszukującego pracy
10384
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
10007
Prawa bezrobotnych
9941
Centrum Aktywizacji Zawodowej
9934
Najczęściej zadawane pytania
9888
Studia podyplomowe
9054
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
8769
Dofinansowanie kosztów szkolenia
8598
Szkolenia indywidualne
8482
Utrata statusu bezrobotnego
8439
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
8401
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
8323
Ubezpiecznie zdrowotne
7722
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji
7634
Oferty stażu dla osób bezrobotnych
7470
Program Aktywizacja i Integracja -PAI
7411
Zwrot kosztów przejazdu
7334
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
7032
Klasyfikacja zawodów
6731
Prace interwencyjne
6522
Roboty publiczne
6420
Przygotowanie zawodowe dorosłych
6183
Pożyczka szkoleniowa
6165
Prawa poszukujących pracy
6128
Obowiązki poszukujących pracy
6016
Pośrednictwo pracy krajowe
5872
Środki na podjęcie działalnosci gospodarczej lub rolniczej
5810
Szkolenia grupowe
5564
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
5341
Środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
5251
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
5235
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
5168
Zwrot kosztów zakwaterowania
5089
Poradnictwo zawodowe
5082
Przygotowanie zawodowe doroslych
5071
Sala informacji zawodowej
5063
Staże dla poszukujacych pracy
4964
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
4948
Prace społecznie użyteczne
4922
Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
4922
Szkolenia grupowe
4829
Utrata statusu poszukującego pracy
4792
Plan szkoleń grupowych
4648
Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
4222
Prace interwencyjne
4180
Studia podyplomowe
4132
Egzaminy i licencje
3876
Zasady finansowania pożyczki szkoleniowej
3734
Wniosek o wydanie zaświadczenia
2961
Instytucje szkoleniowe
2942
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
2593
Przejazd na targi i giełdy pracy
1868
Archiwum szkoleń
1439
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
668
Praktyki absolwenckie
296
Rejestracja przez Internet
273
Konkurs Dotacje
178
Wysokość świadczeń pieniężnych
14
Wykaz instytucji szkoleniowych
4

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
104951
Dokumenty do pobrania
25865
Zgłoszenie oferty pracy
25501
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
25000
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
22412
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
13646
Klasyfikacja zawodów i specjalności
12941
Staże
12596
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
12246
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
11537
Pytania i odpowiedzi - FAQ
11015
Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia
10751
Refundacja składek zus za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
8342
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
7816
Refundacja składek dla spółdzielni socjalnej
7693
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
7459
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
7297
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
6688
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
6226
Prace interwencyjne
5945
Zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu
5751
Roboty publiczne
5416
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
5232
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
5170
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepelnosprawnej
5157
Trójstronne umowy szkoleniowe
5068
Przygotowanie zawodowe dorosłych
5001
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
4956
Grant na telepracę
4886
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
4781
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
4618
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
4599
Pośrednictwo pracy krajowe
4506
Szkolenie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawcę
4460
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
4391
Świadczenie aktywizacyjne
4351
Wymagane dokumenty
3977
Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych osób niepelnosprawnych poszukujących pracy
3937
Zwolnienia grupowe
3937
Prace społecznie użyteczne
3837
Opłaty
3785
Tryb postępowania
3762
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
3689
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
3676
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
3564
Poradnictwo zawodowe
3469
Wysokość świadczeń pieniężnych
3439
Refundacja kosztów szkoleń pracowników
2512
Fundusz szkoleniowy
1920
Dofinansowanie szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy
1066
Konkurs Staże
307
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
167
Konkurs Refundacje
85
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
59
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
55
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
36

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
170466
Ogłoszenia o zamówieniach
75553
Archiwum zamówień publicznych
34445
Mapa dojazdu
20521
Dialog konkurencyjny
17694
Zapytanie o cenę
17436
Negocjacje bez ogłoszenia
17143
Licytacja elektroniczna
17007
Zamówienie z wolnej ręki
16953
Dane teleadresowe
16618
Przetarg ograniczony
16471
Negocjacje z ogłoszeniem
16029
Kierownictwo Urzędu Pracy
13922
Statystyka lokalnego rynku pracy
13753
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
12195
Ogłoszenia o wynikach postępowań
11330
Programy
10107
Analizy i statystyki
9484
Ogloszenia o udzieleniu zamówienia
9100
Zielona Linia
8023
Przydatne linki
7927
Tłumacz języka migowego
7919
Powiatowa Rada Rynku Pracy
7222
EFS - Europejski Fundusz Społeczny
6458
Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 +
6025
Analizy i opracowania
5413
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy
5371
Fundusz Pracy
5208
Archiwalna strona PUP Szczecin
4953
Program zwiększający efektywność zawodową osób do 30 roku życia
4918
Monitoring zawodów
4875
Program aktywizujący bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
4864
Inne programy
4820
Program aktywizacji bezrobotnych po 50 r.ż.
4754
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
4616
Szansa na pracę
4204
Piramida kompetencji
3982
Program aktywizacji bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników
3902
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie
3723
PO WER
3363
Projekt SUKCES 50+ wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
3059
Projekt partnerski "Przepis na pracę"
3018
RPO
2752
PO WER
2647
Forma prezentacji elementu
2606
RPO WZ
2342
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2113
Plan postępowań
1446
E-zapytanie
844
Ocena pracy Urzędu
331
Ocena strony internetowej
238
Książka teleadresowa
147
Postepowanie poniżej 14 000 euro
36
Ankieta otwarta
7
Plan postępowań
3

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona testowa
2682

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
14686
Registration
3579

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
15057
РЕГИСТРАЦИЯ
3532

Dział: Deutsch

Podstrona Odwiedziny Ilość
Deutsch
22221
Utworzono: 2012-08-25 09:49 więcej

Redakcja strony: Statystyka strony

  • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
  • Aktualizacja informacji:Szczecin PUP 2013-01-30 09:45:35
  • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2012-08-25 09:49:23
  • Zatwierdzenie informacji:PUP Szczecin 2013-01-30 09:45:32
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 11776

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl