PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie:

Właściciel witryny

 1. Właścicielem niniejszej witryny internetowej, znajdującej się pod adresem http://pupszczecin.pl jest Powiatowy Urzędu Pracy w Szczecinie (PUP Szczecin) z siedzibą ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiadają ich autorzy, będący redaktorami serwisu.

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym PUP Szczecin są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Inne dane wymagane przepisami ustaw i rozporządzeń publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej PUP Szczecin.
 3. Dane zamieszczone w serwisie internetowym PUP Szczecin chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność PUP Szczecin lub ich autorów.
 4. Korzystanie z serwisu internetowego PUP Szczecin jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym PUP Szczecin w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody PUP Szczecin, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym PUP Szczecin, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego PUP Szczecin, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla PUP Szczecin, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym PUP Szczecin jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody PUP Szczecin.
  W przypadku uzyskania pisemnej zgody PUP Szczecin na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym PUP Szczecin, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  - wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  - wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego PUP Szczecin poprzez podanie źródła w postaci "www.pupszczecin.pl - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie"
 7. Otrzymując dostęp do stron PUP Szczecin użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 8. Szata graficzna stanowi własność IntraCOM.pl S.C., który udziela zgody na przedruk lub wykorzystanie wizerunku strony w postaci nie zmienionej mającej swe odwołania w rzeczywistości.
 9. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. PUP Szczecin nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności PUP Szczecin

 1. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 2. PUP Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego PUP Szczecin lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  - interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  - niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;
 3. PUP Szczecin nie daje gwarancji co do całkowitej zgodności z faktycznym stanem rzeczy, wszelkich informacji zamieszczanych na stronach internetowych PUP Szczecin (publikatorem urzędowym jest Biuletyn Informacji Publicznej).
 4. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez PUP Szczecin wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. PUP Szczecin ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

Serwis Urzędu wykonany jest przez:

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
www.intracom.pl

tel.: +48 32 351 82 50;
fax: +48 32 351 82 50 w. 24

Wspomagany przez autorski system zarządzania treścią InCMS

Utworzono: 2012-07-24 09:58 | Redagował: Administrator PUP Szczecin 2013-03-11 13:36więcej

Redakcja strony: Zastrzeżenia prawne

 • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin 2012-07-24 09:58:22
 • Aktualizacja informacji:PUP Szczecin Administrator 2013-03-11 13:36:51
 • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2012-07-24 09:58:22
 • Zatwierdzenie informacji:PUP Szczecin Administrator 2013-03-11 13:36:48
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 7388

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl