PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Pytania i odpowiedzi - FAQ

Co kryje się pod pojęciem "pracodawca"?

Definicję pracodawcy zawiera art. 2 ust. 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia ona co najmniej 1 pracownika.

Jeżeli macie Państwo jakieś Pytania to zapraszamy do korzystania z formularza e-zapytanie.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl