PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG

Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

 1. posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. posiada zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich w Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 8. jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii Europejskiej
 9. jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi;

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 EDYTA ŚLĘZAK  Doradca klienta

 91 4254941

tel/fax 91 4232133

 
 SANDRA REJS Doradca Klienta

 91 4254941

tel/fax 91 4232133

 
MONIKA KUBICKA  Doradca Klienta  914254996
MARIOLA NIECHWIADOWICZ Doradca klienta  914254994

 

Utworzono: 2012-08-02 09:20 | Redagował: Edyta Ślęzak 2017-01-27 10:39więcej

Redakcja strony: Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG

 • Wprowadzenie informacji:Ślęzak Edyta 2012-08-02 09:20:55
 • Aktualizacja informacji:Ślęzak Edyta 2017-01-27 10:39:12
 • Wytworzenie informacji:Ślęzak Edyta 2012-08-02 09:20:55
 • Zatwierdzenie informacji:Ślęzak Edyta 2017-01-27 10:39:08
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 6643

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl