PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Opłaty

Opłaty

Wysokość opłat uiszczanych przez pracodawcę w związku ze złożeniem wniosku o zezwolenie na pracę:

 1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę lub jego przedłużenie po dokonaniu jednorazowej wpłaty w wysokości nie większej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca.
 2. Wpłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa.
 3. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wpłaty, o której mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę:
  1. rodzaj wykonywanej pracy, kwalifikacje posiadane przez cudzoziemca oraz ich zależność od podaży i popytu na rynku pracy lub
  2. umowy i porozumienia międzynarodowe w zakresie zatrudnienia, lub
  3. okres wykonywania pracy przez cudzoziemca, lub
  4. liczbę wniosków o wydanie zezwolenia na pracę lub wniosków o przedłużenie zezwolenia na pracę składanych przez pracodawcę.

Podstwa prawna:

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. Nr 149)

 

propozycje_urzedu#

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 EDYTA ŚLĘZAK  Pośrednik Pracy

 91 4254941

tel/fax 91 4232133

KATARZYNA PIEŃKO Pośrednik Pracy

91 4254941

 LONGINA WRÓBEL   Pośrednik Pracy

 91 4254941

tel/fax 91 4232133

MAGDALENA WIĘSKO  Pośrednik Pracy   91 4254996
MARIOLA NIECHWIADOWICZ Doradca Zawodowy   91 4254994

 

 

Utworzono: 2012-08-02 09:27 | Redagował: Edyta Ślęzak 2016-09-06 11:00więcej

Redakcja strony: Opłaty

 • Wprowadzenie informacji:Ślęzak Edyta 2012-08-02 09:27:02
 • Aktualizacja informacji:Ślęzak Edyta 2016-09-06 11:00:15
 • Wytworzenie informacji:Ślęzak Edyta 2012-08-02 09:27:02
 • Zatwierdzenie informacji:Ślęzak Edyta 2016-09-06 11:00:12
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 4500

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl