PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo Pracy dla Pracodawców polega na udzieleniu pomocy pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich pracowników na wolne stanowiska pracy w możliwie najkrótszym czasie.

Pośrednictwo Pracy jest wykonywane NIEODPŁATNIE i opiera się na nastepujących zasadach:

 • dostępności
 • dobrowolności
 • równości
 • jawności

Pośrednictwo pracy dla osób bezrobotnych

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

 • Przyjmowaniu i upowszechnianiu krajowej oferty pracy,
 • Realizacji krajowej oferty pracy,
 • Przyjmowaniu i upowszechnianiu zagranicznej oferty pracy,
 • Podejmowaniu lub utrzymywaniu kontaktu z pracodawcą krajowym,
 • Podejmowaniu lub utrzynywaniu kontaktu z osobą zarejestrowaną,
 • Przedstawianiu osobie zarejestrowanej propozycji odpowiedniej pracy,
 • Przedstawianiu osobie zarejestrowanej propozycji pomocy wobec braku propozycji odpowiedniej pracy.

Pośrednictwo pracy dla pracodawców

Jak złożyć krajową ofertę pracy:

Pracodawca, który korzysta z usług pośrednictwa pracy ma możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na pracownika. Aby zgłosić krajową ofertę pracy należy złożyć ją w formie pisemnej w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ofertę można również nadesłać tradycyjną drogą pocztową lub pocztą elektroniczną.

O czym należy pamiętać:

 • Zgłaszając krajową ofertę pracy pracodawcy nie mogą formułować wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub na przynależność związkową.
 • Krajowa oferta pracy może być zgłoszona tylko w jednym urzędzie pracy, wskazanym przez pracodawcę.
 • Każdy pracodawca ma obowiązek złożenia oświadczenia, że w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia krajowj oferty pracy nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub nie jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie, a także poinformowania urzędu czy zgłosił ofertę w innym urzędzie pracy.
 • W przypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych, powiatowy urząd pracy powiadamia pracodawcę krajowego o konieczniści uzupełnienia zgłoszenia. Nieuzupełnienie zgłoszenia, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia, powoduje, iż oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji.

Formularz zgłoszenia krajowej oferty pracy mozna pobrać osobiście w urzędzie pracy lub z naszej strony internetowej

Pracodawcy, którzy poszukują pracowników, mogą również liczyć na pomoc doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy. Doradcy, pomagając pracodawcom w doborze kadr mogą korzystać z testów psychologicznych – co jest szczególnie przydatne w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

UWAGA !!!
Dysponujemy bazą danych osób bezrobotnych i poszukujących pracy ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji i umiejętności. Zatrudniamy kompetentnych pośredników pracy, których wiedza pozwala na najkorzystniejsze rozwiązywanie Państwa potrzeb kadrowych.

Ważniejsze linki:

Podstawa prawna:

Dz.U. z 2016r. poz.645 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
EDYTA ŚLĘZAK  Pośrednik Pracy

 91 4254941

tel/fax 91 4232133

 
SANDRA REJS  Pośrednik Pracy Stażysta

91 4254941

tel/fax 91 4232133

 
KATARZYNA PIEŃKO Pośrednik Pracy

 91 4254941

 
MONIKA KUBICKA  Pośrednik Pracy   91 4254996
MARIOLA NIECHWIADOWICZ  Doradca Zawodowy    91 4254994

 

 

 

 

 

Utworzono: 2012-08-02 08:43 | Redagował: Małgorzata Szubert 2017-01-03 09:44więcej

Redakcja strony: Pośrednictwo pracy krajowe

 • Wprowadzenie informacji:Szubert Małgorzata 2012-08-02 08:43:06
 • Aktualizacja informacji:Szubert Małgorzata 2017-01-03 09:44:52
 • Wytworzenie informacji:Szubert Małgorzata 2012-08-02 08:43:06
 • Zatwierdzenie informacji:Szubert Małgorzata 2017-01-03 09:44:49
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 5077

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl