PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Piramida kompetencji

 

Projekt partnerski „Piramida kompetencji - II edycja"

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie jest partnerem projektu „Piramida kompetencji - II edycja”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Lider projektu - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Czas trwania projektu
Od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.
Celem projektu jest "Wysoka jakość, efektywność i dostępność usług świadczonych przez pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z województwa zachodniopomorskiego do XII 2014 r."

Uczestnicy projektu
Pracownicy PSZ  województwa zachodniopomorskiego, którzy realizują zadania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Projekt partnerski „Piramida kompetencji"

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie jest partnerem projektu „Piramida kompetencji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Lider projektu - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Czas trwania projektu
Od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.
Celem projektu jest wzmocnienie kadrowe, kompetencyjne i techniczne oraz standaryzacja usług rynku pracy świadczonych przez PUP w woj. zachodniopomorskim do końca 2012 roku.
Działania prowadzone w ramach projektu
- organizacja szkoleń, studiów podyplomowych oraz magisterskich studiów uzupełniających skierowanych do pracowników PSZ, przy uwzględnieniu posiadanych kwalifikacji, wykształcenia, a także rodzaju realizowanych zadań i zajmowanego stanowiska;
- finansowanie etatów dla pracowników PSZ wykonujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa    pracy;
- tworzenie/doposażenie/wyposażenie Centrów Aktywizacji Zawodowej;
- wsparcie funkcjonowania działającego w ramach WUP Centrum Metodycznego, do którego obowiązku należy pomoc metodyczna świadczona dla pracowników PSZ w zakresie usług rynku pracy;
- organizacja seminariów, wizyt studyjnych i spotkań informacyjnych dla pracowników PSZ, celem doskonalenia metod i narzędzi pracy, podnoszenia zakresu i dostępności usług dot. poradnictwa i pośrednictwa pracy oraz wsparcia w ujednolicaniu standardów tychże usług.
Uczestnicy projektu
Pracownicy Urzędów Pracy z terenu woj. zachodniopomorskiego, którzy w ramach swoich obowiązków, w bezpośrednim kontakcie, wspierają bezrobotnych poprzez różne formy aktywizacji zawodowej.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Aneta Szczepaniak Kierownik Referatu ds. Programów 91 42 54 944
Marta Tarnowska-Pelc Specjalista ds. Programów  91 42 54 957  
Utworzono: 2013-01-18 12:14 | Redagował: Katowice IntraCOM 2013-12-05 12:09więcej

Redakcja strony: Piramida kompetencji

  • Wprowadzenie informacji:Szczecin PUP 2013-01-18 12:14:32
  • Aktualizacja informacji:IntraCOM Katowice 2013-12-05 12:09:15
  • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2013-01-18 12:14:32
  • Zatwierdzenie informacji:IntraCOM Katowice 2013-12-05 12:09:13
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 4522

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl