PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Program aktywizacji bezrobotnych po 50 r.ż.

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia w 2012 r.

Celem programu jest podniesienie aktywności zawodowej wśród osób bezrobotnych niemobilnych na rynku pracy. Realizacja programu zakłada działania, które sprzyjają poprawie kwalifikacji, umiejętności i efektywności tych osób do aktywności zawodowej. Zadania te zostaną zrealizowane za pomocą usług i instrumentów rynku pracy takich jak: szkolenia oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Kwota programu - 150 000 zł.
Liczba osób - 20
Czas realizacji - do 31.12.2012 r.

Program realizowany z dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Aneta Szczepaniak Kierownik Referatu ds. Programów 91 42 54 944
Marta Tarnowska-Pelc Specjalista ds. Programów  91 42 54 957  


Utworzono: 2013-01-18 12:20 | Redagował: Katowice IntraCOM 2013-12-05 12:09więcej

Redakcja strony: Program aktywizacji bezrobotnych po 50 r.ż.

  • Wprowadzenie informacji:Szczecin PUP 2013-01-18 12:20:49
  • Aktualizacja informacji:IntraCOM Katowice 2013-12-05 12:09:45
  • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2013-01-18 12:20:49
  • Zatwierdzenie informacji:IntraCOM Katowice 2013-12-05 12:09:42
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 5338

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl