PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie

 

Projekt „Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie”

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Okres realizacji – 01.11.2012 r. do 31.12.2014 r.

Kwota projektu – 488 795,00 zł.

W ramach projektu kompleksowym wsparciem zostanie objętych 45 osób do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP Szczecin.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach:

1. Budowa, obsługa, eksploatacja instalacji oraz sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych
2. Barman – kelner
3. Kucharz

Po ukończeniu szkolenia osoby zostaną skierowane na staż na około 6 miesięcy zgodnie z kierunkiem ukończonego kursu.

W ramach projektu osoby skorzystają z zajęć z doradcami zawodowymi, liderem klubu pracy oraz pośrednikami pracy.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Aneta Szczepaniak Kierownik Referatu ds. Programów 91 42 54 944
Marta Tarnowska-Pelc Specjalista ds. Programów  91 42 54 957  
Utworzono: 2013-01-18 12:14 | Redagował: Katarzyna Przyborowska 2014-10-20 15:02więcej

Redakcja strony: Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie

  • Wprowadzenie informacji:Szczecin PUP 2013-01-18 12:14:59
  • Aktualizacja informacji:Przyborowska Katarzyna 2014-10-20 15:02:55
  • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2013-01-18 12:14:59
  • Zatwierdzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2014-10-20 15:02:50
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 4278

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl