PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Adres: ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin
Telefon:

Informacja urzędu:
91-42-54-900, 91-42-54-901,


Sekretariat:
91-42-54-950

Bezpłatna Infolinia:
800 13 14 14

Faks: 91-422-55-33
e-mail
NIP: 851-11-64-617
REGON:  810145993

Godziny pracy Urzędu:

Godziny urzędowania
poniedziałek - piątek 7:30-15:30
Godziny przyjmowania interesantów
poniedziałek - piątek 7:45 - 14:45
Stanowisko ds. przedsiębiorczości
(I piętro, pokój 262,263,264)
poniedziałek, wtorek 7:45 - 14:45
środa dzień wolny od bezpośredniej obsługi klientów
czwartek, piątek 7:45 - 14:45

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.01.2015r. osoby pobierające dotychczas świadczenia w kasie tutejszego Urzędu, będą je odbierać w okienku kasowym Banku PKO BP. Odbiór świadczeń w Banku PKO BP nastąpi na podstawie ważnego dokumentu tożsamości, tj. dowodu osobistego lub paszportu.

Przyjmowanie wniosków, petycji i skarg

Przyjmowanie klientów w sprawie skarg, wniosków i petycji odbywa się przez Dyrektora Urzędu lub Zastępcę Dyrektora Urzędu w czwartki w godz. 13:00 - 14:45 po wcześniejszym umówieniu się. Ponadto skargi, wnioski i petycje można składać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:30 bezpośrednio u Kierowników Działów i Referatów.

Korespondencja z Urzędem

Uprzejmie informujemy, że PUP Szczecin udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Utworzono: 2012-08-02 09:38 | Redagował: Administrator PUP Szczecin 2017-01-03 10:29więcej

Redakcja strony: Kontakt

  • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin Administrator 2012-08-02 09:38:23
  • Aktualizacja informacji:PUP Szczecin Administrator 2017-01-03 10:29:44
  • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin Administrator 2012-08-02 09:38:23
  • Zatwierdzenie informacji:PUP Szczecin Administrator 2017-01-03 10:29:42
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 171541

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl