PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Tłumacz języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243) Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi” poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.

Świadczone usługi będą bezpłatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu tj. w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 39,
pok. 260

Zgodnie z art. 12 ust.1 wyżej cytowanej ustawy osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z tutejszym Urzędem (w sprawach, dla których właściwy jest Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie) proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do:

Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin
e-mail:
faks : 91-422-55-33
tel. 91-42-54-958

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie zapewnia:

1)  środki wspierające komunikowanie się, takie jak:  

  • korzystanie z poczty elektronicznej –
  • przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS pod nr 664 940 523,
  • komunikację audiowizualną z wykorzystaniem komunikatora internetowego www.pupszczecin.pl, zakładka „Osoby niepełnosprawne”, przycisk „Kontakt dla niesłyszących”, SKYPE: pup_szczecin,
  • przesyłanie faksów pod nr 91 422 33 55,
  • strona internetowa spełniająca standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych;


2)  świadczenie usług tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN lub tłumacza-przewodnika.

 

Pobierz SKYPE Status SKYPE Tryb SkypeMe™!
Pobierz Skype. Status Skype .
Rozpocznij rozmowę.
Utworzono: 2012-11-17 08:34 | Redagował: Administrator PUP Szczecin 2013-03-11 14:13więcej

Redakcja strony: Tłumacz języka migowego

  • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin 2012-11-17 08:34:27
  • Aktualizacja informacji:PUP Szczecin Administrator 2013-03-11 14:13:55
  • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2012-11-17 08:34:27
  • Zatwierdzenie informacji:PUP Szczecin Administrator 2013-03-11 14:13:53
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 8275

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl