PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Rejestracja przez Internet

REJESTRACJA PRZEZ INTERNET 

"Zanim dokonacie Państwo rejestracji, proszę dokładnie przeczytać poniższe informacje".

 

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż od 27 maja 2013 r. została uruchomiona nowa usługa polegająca na możliwości dokonywania przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy rejestracji przez internet za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl 

Warunki jakie należy spełnić aby uzyskać status osoby bezrobotnej i prawo do zasiłku oraz obowiązkowe dokumenty niezbędne dla osób ubiegających się o rejestrację zamieszczone są na  stronie www.pupszczecin.pl  w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy.


Aby zarejestrować się przez Internet niezbędne jest wypełnienie ankiety, na podstawie której ustalony zostanie status osoby na rynku pracy.Rejestracji osoby bezrobotnej przez Internet można dokonać w dwojaki sposób:

 1. Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie.
  Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie. Do wniosku o dokonanie rejestracji konieczne jest dołożenie wszystkich zeskanowanych dokumentów wymaganych do rejestracji. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 2. Zgłoszenie do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie.
  Ten rodzaj rejestracji wymaga osobistej wizyty w urzędzie, natomiast nie wymaga podpisania wniosku o dokonanie rejestracji wraz z załącznikami bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Dokumenty wymagane do rejestracji należy dostarczyć podczas wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie.

W trakcie rejestracji należy wypełnić wszystkie pola formularza:

- dane osobowe i adresowe,
- posiadane kwalifikacje (wykształcenie, zawody, uprawnienia, umiejętności, języki obce),
- stopień niepełnosprawności (jeżeli dotyczy),
- okresy zatrudnienia oraz inne okresy mające wpływ na prawo do zasiłku,
- informacje o członkach rodziny,
- preferencje dotyczące pracy.

 
Po jego wypełnieniu należy sprawdzić poprawność danych, w przypadku błędu należy dokonać korekty.

Po dokonaniu  zgłoszenia rejestracji przez Internet (nie dysponujesz podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP) , system wyznaczy najbliższy wolny termin spotkania. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca informację dotyczącą potwierdzonego terminu wraz z datą i godziną zgłoszenia w urzędzie.

W przypadku niestawienia się w urzędzie na wizytę rejestracyjną w wyznaczonym czasie lub nieprzedłożenia wymaganych do rejestracji dokumentów wszystkie podane uprzednio dane osobowe zostaną usunięte.


Rejestracji osób ubiegających się o zarejestrowanie jako bezrobotne lub poszukujące pracy nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia wyżej wymienionych dokumentów lub odmowy przekazania wymaganych danych lub odmowy poświadczenia prawdziwości przekazanych danych. (podstawa prawna § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy- Dz. U. z 2012 r. nr 1299)

 

 

 

 "Zanim dokonacie Państwo rejestracji, proszę dokładnie przeczytać powyższe informacje".

 

Rejestracja przez Internet.

Utworzono: 2013-05-26 17:54 | Redagował: Administrator PUP Szczecin 2015-08-05 08:12więcej

Redakcja strony: Rejestracja przez Internet

 • Wprowadzenie informacji:PUP Szczecin Administrator 2013-05-26 17:54:08
 • Aktualizacja informacji:PUP Szczecin Administrator 2015-08-05 08:12:30
 • Wytworzenie informacji:Administrator PUP Szczecin 2013-05-26 17:54:08
 • Zatwierdzenie informacji:PUP Szczecin Administrator 2015-08-05 08:12:27
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 67918

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl